Pochowani na Cmentarzu Powązkowskim


Stefan Władysław Bryła

Data i miejsce urodzenia: 17 sierpnia 1886 r., Kraków
Data i miejsce śmierci: 3 grudnia 1943 r., Warszawa
Nagrobek: bd.
Lokalizacja grobu: kw. 57

W 1908 r. z odznaczeniem ukończył Politechnikę Lwowską, a w rok później otrzymał doktorat. Na dalsze studia wyjechał zagranicę m.in. do Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych), gdzie praktykował przy budowie drapaczy chmur (m.in. nowojorskiego Woolworth Building).

W 1921 r. został profesorem na Politechnice Lwowskiej, gdzie prowadził zajęcia z budowy mostów, a od 1934 r. wykładał zasady konstrukcji metalowych i żelazobetonowych na Politechnice Warszawskiej. Był również członkiem Polskiej Akademii Nauk Technicznych. Oprócz tego prowadził aktywną działalność naukową (był autorem ok. 150 prac oraz artykułów w czasopismach specjalistycznych)

Stefan Bryła był pionierem spawalnictwa, a także znakomitym inżynierem. W 1928 r. na zlecenie Ministerstwa Robót Publicznych opracował pierwsze przepisy spawalnictwa, które stały się wzorem dla innych krajów. Jednak najlepszym świadectwem jego umiejętności mogą być: pierwszy na świecie spawany most drogowy ma rzece Słudwi pod Łowiczem (1927 r.) czy gmach Towarzystwa Ubezpieczeniowego "Prudential" w Warszawie (l. 1931-1933), który przetrwał niemieckie bombardowania w 1944 r..

W czasie okupacji brał czyny udział w tajnym nauczaniu, za co został aresztowany wraz z całą rodziną 16 listopada 1943 r., a następnie rozstrzelany na ul. Puławskiej.

Prace w Warszawie

© Sowa
26.12.2008

 


Do góry