Pochowani na Cmentarzu Powązkowskim


Stanisław Olszewski (I)

Data i miejsce urodzenia: 1852 r.1, Warszawa
Data i miejsce śmierci: 21 czerwca 1902 r., Karlsbad
Nagrobek: Nagrobek rodziny Stanisława Olszewskiego
Lokalizacja grobu: kw. 50

Studia ukończył w Belgii, gdzie otrzymał dyplom inżyniera.

Po powrocie do Polski został jednym z dyrektorów "wielkiej fabryki w Warszawie", prawdopodobnie zakładów Lilpop, Rau i Loewestein, gdzie został przedstawicielem firmy na całe Cesarstwo Rosyjskie. Oprócz tego pełnił funkcję sekretarza aż trzech rosyjskich syndykatów i prowadził własne biuro przemysłowo-handlowe w Petersburgu2.

W 1885 r. wraz z Nikołajem Nikołajewiczem Benardosem opracował metodę spawania łukowego elektrodą węglową, co upamiętnia tablica na grobowcu ufundowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w 1985 r. Wynalazek ten, opatentowany w wielu krajach, był stosowany m.in. w zakładach Lilpopa w Warszawie.

Oprócz pracy zawodowej prowadził także działalność filantropijną. Wspomagał więc kształcącą się młodzież oraz rzemieślników, którym podobno nieraz fundował warsztaty i narzędzia pracy. Wspierał także "zagrożone posterunki słowiańskie na Zachodzie" m.in. Gimnazjum Polskie w Cieszynie.

Zmarł po długich cierpieniach 15 lipca 1898 r. w Giessen. Pogrzeb odbył się 21 lipca 1898 r. w kościele Przemienienia Pańskiego przy ul. Miodowej.

© Sowa
25.10.2007

Przypisy

  1. Niniejszy biogram został opracowany na podstawie: [Stanisław Olszewski : wspomnienie pośmiertne], "Tygodnik Ilustrowany" 1898, nr34, s. 660. Stanisław Olszewski był wówczas postacią raczej znaną, stąd autor nekrologu ograniczył się tylko do ogólników. Wszytkie cytaty, o ile nie oznaczono ich inaczej pochodzą z tego artykułu.
    "Tygodnik Ilustrowany" podaje datę urodzin 1851 r., lecz na grobowcu napisano, iż p. Stanisław żył 46 lat, co po odjęciu od daty zgonu daje nam 1852 r.
 


Do góry