Sztuka Cmentarza Powązkowskiego


Nagrobek Julianny Grandes z d. Filipeckiej

Dane podstawowe

Data wystawienia: ok. 1909 r.
Data renowacji: bd.
Twórcy: Teodor Skonieczny
Materiały: kamień
Lokalizacja nagrobka: kw. 162

Pochowani

1. Grandes Julianna z Filipeckich (1844-1909)

Inskrypcje

bd.

Historia nagrobka

Jest to jeden z najładniej zniszczonych nagrobków, jakie widziałam ;-) Chociaż naturalnie powinien zostać odnowiony, aby potomność też mogła go podziwiać.

Figura Chrystusa została ustawiona na cokole, umieszczonym w tyle prostej i dosyć wysokiej tumby. Znajduje się na nim inskrypcja poświęcona Juliannie (nie Joannie, jak podaje M.I. Kwiatkwoska1) Grandes oraz ślad po medalionie.

Rzeźba jest mocno zniszczona przez wilgoć, porośnięta zielonymi porostami/mchem (zwłaszcza w dolnej partii), w wielu miejscach kamień się łuszczy, a górne ramiona krzyża są obtłuczone. Na tym tle niezwykłą wyrazistość zachowało jednak oblicze Chrystusa. Dramatyzmu dodaje mu obtłuczona broda oraz uszkodzona faktura kamienia na szyi. Odnosi się wrażenie, że postać tonie w zniszczeniu i tylko twarz znajduje się jeszcze na powierzchni...

© Sowa
13.02.2007

Przypisy

  1. M.I. Kwiatkowska, hasło: Skonieczny Teodor [w:] Polski Słownik Biograficzny. T. 38, Skarbek Aleksander - Słomka Jan, Wrocław : 1997-1998, s. 248.


Do góry