Sztuka Cmentarza Powązkowskiego


Nagrobek rodziny Piekaczyńskich

Dane podstawowe

Data wystawienia: bd.
Data renowacji: bd.
Twórcy: Teodor Skonieczny
Materiały: kamień
Lokalizacja nagrobka: kw. 167

Pochowani

1. Piekaczyński Kacper (1806-1876)

2. Piekaczyńska Jadwiga (1864-1883)

3. Piekaczyńska Agata (1824-1899)

Inskrypcje

bd.

Historia nagrobka

Podobnie jak pomnik Piekarskich i Grzybowskich, także i to dzieło Skoniecznego jest bardzo zniszczone przez erozję.

Rzeźba Skoniecznego jest dominującym elementem grobu rodziny Piekaczyńskich. Działka grobowa została pokryta płytami z piaskowca. W jej rogach ustawiono niewielkie słupki, pomiędzy którymi rozciągnięto metalowe pręty, a pośrodku spoczywa masywna płyta z metalowymi uchwytami. Przy tylnej krawędzi tej konstrukcji, na niewysokiej podstawie znajduje się cokół o skromnym gzymsie, na którym umieszczono Chrystusa upadającego pod krzyżem.

Cóż można rzec o tej wersji rzeźby? Na tle pozostałych nie jest jakoś bardziej oryginalna, zresztą widać, że Skonieczny owych Chrystusów produkował niemal taśmowo. A szkoda.

© Sowa


Do góry