Sztuka Cmentarza Powązkowskiego


Nagrobek Bronisława Choynowskiego

Dane podstawowe

Data wystawienia: 1871 r.
Data renowacji: bd.
Twórcy: Faustyn Cengler
Materiały: kamień (w tym biały marmur)
Lokalizacja nagrobka: kw. 20

Pochowani

1. Choynowski Bronisław (1836-1870)

Inskrypcje

bd.

Historia nagrobka

Pomnik Bronisława Choynowskiego nawiązuje do tradycji antycznej, choć różni się od innych "przedstawicieli" klasycyzmu na Cmentarzu Powązkowskim. Reprezentuje bowiem porządek dorycki, który (prawdopodobnie ze względu na jego dosyć skromny charakter) rzadko był stosowany w nowożytnej architekturze.

Na niskiej postawie spoczywa prosty cokół o planie kwadratu zakończony niewielkim gzymsem. Jego przednią ścianę zajmuje inskrypcja - chociaż głęboko wyryta, prawie nieczytelna. Na nim znajduje się prosta płyta, a w jej rogach ustawiono doryckie kolumienki z żłobkowaniem, podtrzymujące dwuspadowy daszek z naszczytnikami. Został on zwieńczony wysmukłym krzyżem z wieńcem oliwnym, choć przyznać trzeba, że psuje on trochę kompozycję pomnika. W niszy między kolumnami znajduje się popiersie Bronisława Choynowskiego wykonane w białym marmurze przez Faustyna Cenglera. Cełość była niegdyś otoczona prostym ogrodzeniem z metalowych prętów rozciągniętych między kamiennymi słupkami, lecz do dziś ostało się tylko kilka z nich.

Kamienna podobizna Choynowskiego dość dobrze oddaje rysy modela, choć widzom przyzwyczajonym do "wyfraczonych" panów z końca wieku może się wydawać jakby niedokończona. Cengler bowiem nie ozdobił popiersia lekarza, ani żadną togą, ani tym bardziej ubiorem współczesnym, przez co obserwator skupia się tylko na twarzy modela.

Nagrobek zaprojektował i wykonał Faustyn Cengler w 1871 r. (jak głosi podpis na podstawie kolumn), a jego fundatorami byli "wdzięczni uczniowie wraz z familią".

© Sowa
10.04.2007


Do góry