Sztuka Cmentarza Powązkowskiego


Nagrobek rodzin Teofila Belke i Gustawa Rennerta

Dane podstawowe

Data wystawienia: 1885 r. (grobowiec), 1899 r. (rzeźba Najświętszej Marii Panny i medalion Marii Belke)
Data renowacji: bd.
Twórcy: Teodor Skonieczny (rzeźba)
Materiały: kamień
Lokalizacja nagrobka: kw. 2

Pochowani

1. Belke Maria z d. Kisielnicka (1844-1885)

2. Roguska Bronisława z d. Zboińska (1860-1940)

3. Rennert Zofia z d. Roguska (1879-1967)

Inskrypcje

bd.

Historia nagrobka

Pomnik Marii Belke można by tysiąc razy minąć i dopiero za tysiąc pierwszym razem zwrócilibyśmy uwagę co najwyżej na dosyć malowniczo postarzały medalion z podobizną zmarłej. A jednak nagrobek ten powstał w pracowni całkiem zdolnego rzeźbiarza tj. Teodora Skoniecznego.

Przestrzeń grobu została wypełniona tumbą, na której ustawiono proste ogrodzenie z dwóch równoległych, metalowych prętów rozpiętych między kamiennymi słupkami. Na wierzchu tumby położono prostokątną tablicę z białego marmuru z metalowymi uchwytami oraz inskrypcją:

Grób rodziny Teofila Belke 1885 i Gustawa Rennerta 1924".

"W głowach" ustawiono trójstopniową podstawę, a na niej duży blok, zwieńczony gzymsem. Na jego przedniej ścianie znajduje się wykuta w białym marmurze podobizna Marii Belke. Na szczycie cokołu, także na niewielkiej podstawie w kształcie spłaszczonego, ściętego stożka, ulokowano figurę Matki Boskiej Różańcowej.

Figurka jest wykonana dosyć tendencyjnie. Ot, zapatrzona w niebo Matka Boska, o wyidealizowanych rysach, ze złożonymi w modlitwie dłońmi. Na prawym ręku zawieszony ma długi różaniec o dokładnie wyrzeźbionych koralach. Głowę przykrywa welon, a na suknię o wąskich rękawach nałożony został szkaplerz(?). Szaty Madonny układają się w nieliczne, ale wyraziste i naturalne fałdy. U jej stóp złożono dwie róże, a po skale, na której stoi, pnie się jakaś bliżej niezidentyfikowana roślina.

Trudno mi dociec, z jakiego kamienia została wykonana Najświętsza Panienka, gdyż przezornie umieszczono ją co najmniej 2 m nad ziemią. Zapewne jest to biały marmur, który pod wpływem czasu i klimatu cokolwiek zzieleniał.

Jak wynika z inskrypcji sam grobowiec powstał w 1885 r., lecz na cokole, na którym ustawiono figurę Madonny i medalion Marii Belke znajduje się sygnatura Skoniecznego z datą 1899 r.

Dzieło to można (niestety) zaliczyć raczej do rzemieślniczej produkcji Skoniecznego. Choć z drugiej strony kanon przedstawiania Matki Boskiej, raczej nie pozwalał na jakieś twórcze ekstrawagancje.

© Sowa
22.11.2009


Do góry