Sztuka Cmentarza Powązkowskiego


Stare Powązki to nie tylko pamiątka historyczna - ślad wybitnych osobistości, które zostały tam pochowane. To także specyficzne muzeum, gdzie możemy podziwiać dzieła, reprezentujące różne style i kierunki w sztuce oraz... różny poziom artystyczny ;)


Cmentarz Powązkowski jako zabytek sztuki

Sztuka nagrobna Cmentarza Powązkowskiego w "zarysie"
    Wstęp
    Sztuka i historia
    Snobizm i jego skutki
    Presja oryginalności?
    Kamień kamieniowi nierówny

Sztuka Cmentarza Powązkowskiego a style i kierunki
    Wstęp

    Sztuka 1. połowy XIX w.
        Neoklasycyzm
        Romantyzm

    Sztuka 2. połowy XIX w.
        Wstęp
        Architektura cmentarna
        Rzeźba figuralna
        Kanon form

    Sztuka przełomu XIX/XX w. i początku XX w.
        Wstęp
        Symbolizm
        Secesja
        Modernizm

    Sztuka 2. połowy XX w. i początku XXI w.

Twórcy nagrobków
    Środowisko artystyczne
    Słownik Artystów Powązkowskich

Nagrobki
    Wszystkie nagrobki
    Nagrobki niezwykłe

Galeria zdjęć

 


Do góry