Sztuka Cmentarza Pow±zkowskiego


Twórcy nagrobków
S³ownik Artystów Pow±zkowskich

Wiźkszo¶ę twórców nagrobków na Starych Pow±zkach pozostaje nieznana szerszemu ogó³owi. Cóæ, jeszcze do niedawna ich dzia³alno¶ę artystyczna by³a ods±dzana od czci i wiary. Niech wiźc chociaæ w tym zak±tku internetu znajdzie siź miejsce na ciep³e o nich wspomnienie. W końcu to im zawdziźczamy nasz piźkny cmentarz :)

Niniejszy spis uwzglźdnia nie tylko wykonawców pomników, ale teæ ich projektantów. Przy nazwiskach umie¶ci³am wiźc (je¶li uda³o mi siź ustalię) informacje o g³ównym obszarze dzialalno¶ci danego osobnika tudzieæ, jaki mia³ udzia³ w powstaniu dzie³ sztuki sepulkralnej.


A

Antoszczuk Tadeusz (1920- )

Do góry

B

Baerend Karol (medalier, 1770-1825)
Barcaglio Donato (rze¼biarz)
Bartmański Juliusz (w³a¶ciciel firmy kamieniarskiej)
Bartmański Stefan (w³a¶ciciel firmy kamieniarskiej)
Beer Antoni
Bickowa Hanna zob. Na³kowska-Bickowa
Bienulis-Strynkiewicz Hanna (rze¼biarka, 1922- )
Biernacki Jan Antoni (rze¼biarz, 1870-1930)
Borawski Aleksander (malarz, rze¼biarz, 1861-1942)
Broniewska Janina (pisarka, 1904 - 1981)
Broniewski W³adys³aw (pisarz, poeta, 1897-1962)
Brukalski Stanis³aw (architekt, 1894-1967)
Brzóskiewicz-Ziókowska Teresa (rze¼biarka, 1929-)

Do góry

C

Casetti Alessandro (rze¼biarz)
Cengler Faustyn (rze¼biarz, 1828-1886)
Chmiel Wojciech (rze¼biarz, 1949- )
Chmielewski Gracjan
Chmielelwski Jan Bohdan (1927- )
Chrostowska Piotrowicz Halina (grafik, 1929-1990)
Cie¶lar Emil (artysta plastyk, 1931- )
Cie¶lar Elæbieta (artysta plastyk, 1934- )
Cie¶lewski Tadeusz (ojciec; 1870-1956)
Czajkowski Tadeusz (rze¼biarz, 1800-1841)
Czechowska-Antoniewska Zofia (rze¼biarka, 1929- )
Czarnowski Stanis³aw
Czernichowski Grzegorz (1957- )

Do góry

D

Danilewlcz Kazimierz (rze¼biarz, 1927- )
D±browska Teodora
Dźbski Ludwik
Dietrych Józef (architekt, 1820-1887)
D³ugoborski St.
Dobrzyński B.
Domaradzki Stefan (architekt)
Drobczyński Aleksander
Dunikowski Xawery (rze¼biarz, 1875-1964))
Dziekoński Józef Pius (architekt, 1844-1927)

Do góry

E

Eychhorn Franciszek (architekt)

Do góry

F

Fedorowicz J.

Do góry

G

Gabowicz Józef (rze¼biarz, 1862-1939)
Gazy Józef
G±sior Zbigniew
Gerson Wojciech (malarz, 1830-1901)
Gerson-D±browska Maria (rze¼biarka, portrecistka, 1869-1942)
Gierdziejewski Ignacy (malarz, 1826-1860)
Godebski Cyprian (rze¼biarz, 1835-1909)
Godecki Teofil (rze¼biarz, 1847 - 1918)
Goebel Artur (architekt, 1835-1913)
Goliński Jan (rze¼biarz, 1894-?)
Gorol Edward (medalier, rzebiarz, 1930-2003)
Górska Adrianna (rze¼biarka)
Grabska Anna(1919- )
Grabska-Wojciechowska Zofia (1905-1992)
Gross-Zielińska Magdalena (1891-1948)
Growiński Jerzy (1948-)
Gruberski W³adys³aw (medalier, rze¼biarz, 1873-1933)
Gruca Adam
Gurtler-G±secki Antoni (1909-)

Do góry

H

Handzelewicz-Wac³awek Ma³gorzata (architekt, 1922-1996)
Hansen Oskar (architekt, malarz, rze¼biarz, 1922-2005)
Hegel Konstanty (rze¼biarz, 1799-1876)
Herteux
Heurich Jan (syn) (architekt, 1873-1925)
Horno-Pop³awski Stanis³aw (rze¼biarz, 1902-1997)
Horodyska-Sulikowska Jadwiga (rze¼biarka, 1906-1973)

Do góry

J

Jab³czyński Feliks
Jab³oński Ludwik (1896-1980)
Jackowski Stanis³aw Stefan (rze¼biarz, 1887-1951)
Jagmin Stanis³aw (rze¼biarz, 1875-1961)
Jakimowicz Konstanty Sylwin (architekt, 1879-1960)
Jakubowski Konstanty (rze¼biarz, 1805-1852)
Jankowski Stanis³aw Micha³ (pseud. Agaton, architekt, 1911-2002)
Jarnuszkiewicz Jerzy (rze¼biarz, 1919-2005)
Jeliński Edward (1957-)
Jelonek Hanna Antonina (1957-)
Jeziorański Boles³aw (rze¼biarz, 1868-1920)
Jźdrzejasz (?)
Jodkiewicz W³adys³aw
Jostówna Olga (1889-1947)

Do góry

K

Kalinowski Zdzis³aw
Kamiński Zygmunt Ryszard (rze¼biarz, 1888-1963)
Kazimierczak S.
Kenar Antoni (rze¼biarz, 1906-1959)
Kiliszek Stanis³aw (1904-1971)
Komaszewski Stanis³aw (1905-1945)
Komosiński Henryk (1905-)
Koss Marek (1954-)
Ko¶cielniak Mieczys³aw (1912-1993)
Kowalik Wac³aw (1913-1983)
Kowalska T.P. (Pastuszka-Kowalska Teresa?, rze¼biarka, 1960-)
Koziński Konstanty Roman
Krantz Leon
Krasosielski Edward
Kryński Jan (rze¼biarz, 1849-1890)
Kubicki Zdzis³aw
Kucharzewski Ludwik (rze¼biarz, 1842 1889)
Kulesza Ewa (1977-)
Kulon Stanis³aw Karol (rze¼biarz, 1930-
Kulski Julian Eugeniusz (architekt, 1929-)
Kuna Henryk (rze¼biarz, 1883-1945)
Kunzek Henryk (lekarz, publicysta, rze¼biarz 1871-1928)
Kurjata Marian (1913-)
Kurzawa Antoni (rze¼biarz, 1842-1898)
Ku¼ma (Kuzma) Mieczys³aw (rze¼biarz, 1907-1983)

Do góry

L

Lanci Witold (architekt, 1828 1892)
Laszczka Konstanty (rze¼biarz, 1865 1956)
Lednicka-Szczytt Maryla (rze¼biarka, 1893-1947)
Lewandowski Roman
Lewandowski Stanis³aw Roman (rze¼biarz, 1859-1940)
Lipczyk Wojciech
Lisowski Stanis³aw (1918-)
Lubowiecki Roman S. (rze¼biarz, w³a¶ciciel firmy kamieniarskiej, 1864-1940)

Do góry

£

£źgiewicz Boles³aw
£odziana Tadeusz (rze¼biarz, 1920-)
£opieńscy bracia (w³a¶ciciele firmy br¹zowniczo-medalierskiej)
£opieński Tadeusz
£ubieński Napoleon

Do góry

M

Machowski Leon (1916-1988)
Madeyski Antoni (rze¼biarz, 1862-1939)
Makowski Czes³aw (rze¼biarz, portrecista, 1873-1921)
Malinowski Adam
Malińskl Pawe³ (rze¼biarz, 1790-1853)
Menzel Jan Józef (rze¼biarz, w³a¶ciciel firmy kamieniarskiej, 1806-1875)
Manzel Józef Jan (rze¼biarz, w³a¶ciciel firmy kamieniarskiej)
Marzyński Stanis³aw Leon (architekt, 1904-1992)
Mazurek Bart³omiej (rze¼biarz, 1856-1937)
Menge Antoni
Merlini Dominik (architekt, 1730 1797)
Milewski Piotr (1954-)
Moderau Marek (rze¼biarz, 1953-)
Muldner-Nieckowski Wies³aw (malarz, rze¼biarz, 1915-1982)
Mulicka-Rudzińska Dorota (rze¼biarka)
Myszkowski Leon (rze¼biarz, 1831-1888)

Do góry

N


Nagórski Juliusz (architekt, 1887-1944)
Na³kowska-Bickowa Hanna (rze¼biarka, 1888-1970)
Nieckowski Wies³aw zob. Muldner-Nieckowski
Niewiarowski Adolf (rze¼biarz)
Niewska-Szczekowska Olga (rze¼biarka, 1898-1943)
Nitschowa Ludwika (rze¼biarka, 1889 1989)
Niwińska Irena
Norblin Józef (w³a¶ciciel firmy kamieniarskiej)

Do góry

O

Olesiński Antoni (rze¼biarz, 1857-1904)
Oleszczyński Antoni Pawe³ Piotr (grafik, 1794-1879)
Oleszczyński W³adys³aw Tomasz Kazimierz (rze¼biarz, 1808-1866)
Olszakowski Zbigniew
Osiński
Ostrowski Kazimierz Witold (rze¼biarz, 1848-1880)
Ostrowski Stanis³aw Kazimierz Wac³aw (rze¼biarz, 1879-1947)
Otto Zygmunt (rze¼biarz, 1874-1944)

Do góry

P

Pamneri Luigi (rze¼biarz)
Pastwa Antoni Janusz (rze¼biarz, 1944-)
P±gowski Z.
Pietrusiński Pawe³
Pi³at Józef (ojciec) (rze¼biarz ludowy, 1900-1971)
Piwowarski Edward (rze¼biarz, 1910-1974)
P³ecki Pawe³ (w³a¶ciciel firmy kamieniarskiej)
Pniewski Bohdan (architekt, 1897 1965)
Potworowski Tadeusz Piotr (malarz, 1898-1962)
Pruszyński Andrzej (rze¼biarz, 1836-1895)
Przybylski Czes³aw (architekt, 1880 1936)
Pszeniczna-Cha³aczkiewicz Walentyna (rze¼biarka, 1923-)
Puget Zbigniew (architekt, 1901-1991)
Pyrowicz Ludwik (rze¼biarz, 1859-1910)

Do góry

R

Reszka Jan
Renes Andrzej (rze¼biarz, 1958-)
Rodowicz-Cedrońska Wanda (artysta plastyk, 1938-)
Romalski
Roman Adam (rze¼biarz, 1916-)
Ros³an Wiktor (rze¼biarz)
Rosmański Saturnin
Ross W.
Rosset A.
Rudnicki Jan (w³a¶ciciel firmy kamieniarskiej)

Do góry

S

Sadowski L.
Sieklucki Tadeusz (rze¼biarz)
Siemiradzki Henryk (malarz, 1843 1902)
Sienkiewicz Henryk (pisarz, 1846 1916)
Sikora Stanis³aw (medalier, rze¼biarz, 1911 2000)
Skonieczny Teodor (rze¼biarz, w³a¶ciciel firmy kamieniarskiej, 1852-1910)
Stattler Henryk (rze¼biarz, 1834-1877)
Strynkiewicz Franciszek (rze¼biarz, 1893-1996)
Sypniewski Boles³aw (w³a¶ciciel firmy kamieniarskiej)
Syrewicz Boles³aw (rze¼biarz, 1835-1899)
Szacsznajder Leon (rze¼biarz, portrecista)
Szczepkowski Jan (rze¼biarz, 1875-1963)
Szyku³a-Sypniewska Joanna (rze¼biarka)
Szyller Stefan (architekt, 1857-1933)
Szymanowski Wac³aw (rze¼biarz, 1859-1930)
Szyszko-Bohusz Adolf (architekt, 1883-1948)

Do góry

¦

¦lusarczyk Jan (rze¼biarz, 1903-1980)
¦wiźcki Wojciech (rze¼biarz, 1823-1873)

Do góry

T

Tarczyński Jakub
Tatarkiewicz Jakub (rze¼biarz, 1798-1854)
Tchorek Karol (rze¼biarz, 1904-1985)
Tchorek Zofia (rze¼biarka)
Tomaszewski Lubomir (rze¼biarz)
Topolski L.
Trenarowski Józef (rze¼biarz, 1907-1965)
Trojanowski Wincenty (malarz, 1859 - 1928)
Trzcińska-Kamińska Zofia (rze¼biarka, 1890-1977)
Turski L.

Do góry

U

Uwarow Sergiusz (dzia³acz państwowy, intelektualista, 1786-1855)

Do góry

W

Wac³awkowa Ma³gorzata zob. Handzelewicz-Wac³awkowa
Wasilkowski Józef
Wasilkowski Leopold (rze¼biarz, 1865/1866-1929)
Weloński Pius (rze¼biarz, 1849-1931)
Wenzel Xawery
Wiesner
Winkler Konrad (malarz, historyk sztuki, 1882-1962)
Winkler Wies³aw
Witkiewiczowa Maria
Wittig Edward (rze¼biarz, 1879 1941)
Wnuk Marian (rze¼biarz, 1906-1967)
Wolak Zbigniew
Woydyga Jan (rze¼biarz, 1875 - po 1938)
Wo¼na Zofia (malarka, rze¼biarka, 1911-1984)
Wyrzykowski Tadeusz (rze¼biarz)

Do góry

Z

Zaborowski Andrzej
Zaleski Daniel (rze¼biarz, 1827-1868)
Zbroæyna Barbara (rze¼biarka, 1923-1995)
Zem³a Gustaw (rze¼biarz, 1931-)
Zerych Romuald (rze¼biarz)
Zieliński Tadeusz (architekt)
Zienkiewicz Jadwiga
Zienkiewicz Wac³aw
Zygadlewicz Feliks

Do góry

Æ

Æmurko Franciszek (malarz, 1858-1910)
Æurakowski Aleksander (rze¼biarz, 1892-1978)
Æydok Henryk (w³a¶ciciel firmy kamieniarskiej)

Oprac. Sowa
25.07.2010

¬ród³a

  • Cmentarz Pow±zkowski w Warszawie, J. Waldorff et al., Warszawa 1982, s. 254-255.
  • Cmentarz Pow±zkowski w Warszawie, Spo³eczny Komitet Opieki nad Starymi Pow±zkami im. J. Waldorffa, Warszawa 2002.
  • Informacje o artystach ustali³am m.in. na podstawie:

  • Kartoteka Hase³ Wzorcowych Jźzyka Hase³ Przedmiotowych Biblioteki Narodowej
  • M.I. Kwiatkowska, Rze¼biarze warszawscy XIX wieku, Warszawa 1995.
  • S³ownik artystów polskich i obcych w Polsce dzia³aj±cych : malarze, rze¼biarze, graficy, [J. Maurin-Bia³ostocka et al.], Wroc³aw 1971-.


Do góry